Kommunal lånegaranti

I flere av kommunene i Viken bygger idretten en stor andel av idrettsanleggene og i enkelte kommuner er det faktisk idretten som bygger de fleste. Hos noen kommuner vet vi at dette er en «villet» politikk fra kommunens side, da de ser at idretten både bygger og drifter anleggene billigere enn det de selv gjør. Et godt eksempel er Trondheim kommune.

En forutsetning for at idrettslagene skal kunne bygge idrettsanlegg er at de har gode finansieringsmuligheter på lik linje med kommunene. Idrettslagene har ofte banker som sponsorer, men hvis idrettslag ønsker å ta opp lån, blir slike lån betraktet som usikre og får med det svært dårlige betingelser. Vi i idrettskretsen har god oversikt og ser at lån gjort av idrettslag ofte er 3-4 prosent høyere enn det kommunene får i Den norske stats kommunalbank. Dette gir en potensiell merkostnad på 14 millioner i høyere renteutgifter hvert år for våre idrettslag i Viken. Det virkelige beløp er heldigvis en del lavere, da enkelte kommuner har valgt å gi sine idrettslag kommunal garanti, slik at idrettslagene får lån enten i Den norske stats kommunalbank eller KLP. Hvorfor er det slik at noen kommuner har ordninger med kommunal garanti mens ordningen er helt ukjent hos andre kommune?

Viken idrettskrets har som mål å øke andelen kommuner i Viken som tilbyr dette til idrettslagene.

Formålet med ordningen:
Er å redusere rentekostnader og stimulere til raskere igangsetting av investeringer i anlegg for fysisk aktivitet. Dette vil gi større mulighet for variert fysisk aktivitet og sosiale møteplasser for innbyggerne, noe som igjen vil bidra til bedre folkehelse.

Asker kommune og Asker idrettsråd er et av eksemplene hvor idrettslagene får kommunal garanti av kommunen og som vi benytter som eksempel for andre.

Idrettskretsens erfaringer med kommunale garantier:

  • Idrettslag har erfaring med at søknadsfrist helst bør være i oktober/november, slik at idrettslag får dokumentasjon på finansiering.

    Vi har funnet noen gode eksempler på hvordan et kommunestyrevedtak kan se ut:
  • Bærum kommune 

37 av kommunene i Viken praktiserer ordningen, hvorav 19 av de 37 ikke praktiserer det hver gang. Se oversikten i Viken:

Hør og se på video under om hvordan Tistedalen TIF og Halden kommune har samarbeidet om garanti for ny idrettshall.