Konsekvensutredningen

Konsekvensutredning av sammenslåingen med tidslinje

MicrosoftTeams-image (12).png
Bakgrunnen for saken er at Fylkestinget vedtok å søke Stortinget om oppløsning i slutten av februar i 2022. 14. juni 2022 vedtok Stortinget oppløsning av Fylkeskommunen. Kretsstyret vedtok en prosjektgruppe ved første mulige styremøte. Prosjektmandat og konsekvensutredningen ble
ferdigstilt 14. desember. Prisen for utredningen var kr 625 000, hvorav kr 200 000 ble dekket av NIF. Deretter ble det avholdt informasjonsmøter for idrettsråd og særidrettene som presenterte funnene i rapporten.

Her følger en tidslinje for saken:  

 • 22. februar 2022: Fylkestinget vedtok å søke Stortinget om oppløsning av Viken fylkeskommune 
 • 14-15. mars: Idrettsstyret fattet følgende vedtak: 
  - Idrettsstyret ber om at det i forbindelse med eventuelle forslag om opprettelse av nye idrettskretser til Idrettstinget i 2023 skal gjennomføres brede konsekvensutredninger i forkant. 
  - Idrettsstyret ber generalsekretæren utarbeide overordnede føringer for slike konsekvensutredninger på bakgrunn av innspillene fra Idrettsstyret, og ber generalsekretæren gjøre disse kjent i organisasjonen. 
 • 8. april: Tema for konsekvensanalyse ble utdypet i brev fra NIFs generalsekretær  
 • 11. juni: Vedtaket og påfølgende føringer vedr. konsekvensanalyse av oppløsning av VIK ble informert om på infomøte, umiddelbart etter det ordinære kretstinget 
 • 14. juni: Stortinget vedtok oppløsning av Viken fylkeskommune, med virkning fra 1/1-2024 
 • 28. august: Styret nedsatte en prosjektgruppe som utarbeidet et prosjektmandat (sammensatt av styremedlemmer og administrative ressurser). Det ble besluttet at man ønsket tilbud fra Oslo Economics og Telemarksforskning, som fikk tilsendt prosjektmandatet.  
 • 23. september: Tilbud fra Oslo Economics ble akseptert og arbeidet igangsatt sammen med prosjektgruppa. 
 • 23. september - desember: Oslo Economics jobber med utredningen 
 • 12. desember: Styret fikk tilsendt rapporten fra EO 
 • 13. desember: Styret hadde en grundig gjennomgang og diskusjon om rapporten fra EO. Styremøte vedtar å ikke innkalle til ekstraordinært ting. 
 • 14. desember: Alle fikk tilgang på rapporten og innkalling til infomøter ble sendt ut 
 • 16. desember: Informasjon om frister og regler for ekstraordinært ting 
 • 20. desember: Det første infomøtet  
 • 6. januar: Informasjon om hvordan kreve ekstraordinært årsmøte (spesifisert) 
 • 9. januar: Det andre infomøtet 

Rapporten fra Oslo Economics er basert på en demokratisk prosess og har en tydelig anbefaling om å videreføre Viken idrettskrets. På denne bakgrunn har styret vedtatt å ikke selv innkalle til ekstraordinært kretsting. Rapporten kan du lese her. 

Les også: Splitting av Viken fylke og konsekvenser for Viken idrettskrets 

Fristen for å kreve ekstraordinært kretsting gikk ut 18. januar
Kravet måtte komme fra organisasjonsledd som møtte på forrige ting og som til sammen talte 16 delegater (1/4 av delegatene på tinget). Det kom inn krav fra to organisasjonsledd, til sammen seks delegater, som altså ikke var tilstrekkelig til at et ekstraordinært kretsting må avholdes.  

Les tidligere sak om hvordan man krever et ekstraordinært idrettskretsting her 

- Det er gledelig at Viken idrettskrets får arbeidsro og kan fortsette å jobbe videre med visjonen vår "idretts- og aktivitetsglede for alle", forteller Roar Bogerud. - Vårt mål er at våre idrettslag, idrettsråd og særidretter ikke skal merke noen forskjell i samarbeidet om organisasjonens mål. Snarere tvert imot. Det er viktigere enn noen gang å være en aktuell samarbeidspartner for et mer aktivt Viken. Vi kommer til å benytte rapporten som ble utarbeidet i konsekvensutredningen til å rigge oss best mulig administrativt og politisk, fortsetter Bogerud. 

Et eventuelt ekstraordinært kretsting ville avgjøre hvorvidt Viken idrettskrets skulle søke Idrettstinget om splitting av regionen eller ikke. Det er kun Idrettstinget i Norges idrettsforbund som kan vedta sammenslutning og/eller oppløsning av regioner/kretser.