Hvordan kreve ekstraordinært idrettskretsting
Hvordan kreve ekstraordinært idrettskretsting

Skal Viken idrettskrets bestå?

Etter at Viken fylkeskommune vedtok oppløsning, og å gå tilbake til de tre opprinnelige fylkene (Akershus, Østfold og Buskerud), diskuteres det nå om Viken idrettskrets skal gjøre det samme. Det er kun idrettstinget som kan vedta å oppløse Viken idrettskrets. Om dette er noe idretten i Viken ønsker må det avholdes et ekstraordinært kretsting, hvor man vedtar å søke Norges idrettsforbund om oppløsning.

Her ser du hvordan man krever et ekstraordinært idrettskretsting