Oslo Economics har utarbeidet en konsekvensanalyse om dette spørsmålet.
Oslo Economics har utarbeidet en konsekvensanalyse om dette spørsmålet.

Splitting av Viken fylke og konsekvenser for Viken idrettskrets

Viken idrettskrets kaller inn til informasjonsmøter om idrettskretsens fremtid; skal vi beholde Viken eller skal vi gå tilbake til Østfold, Buskerud og Akershus?

Oslo Economics har utarbeidet en konsekvensanalyse om dette spørsmålet, og rapporten fra deres arbeid finner du her. Dersom idrettskretsen skal løses opp må dette vedtas på kretsting, og deretter må idrettstinget søkes om oppløsning. Skal kommende idrettsting (2.-4. juni 2023) søkes om oppløsning må det avholdes et ekstraordinært kretsting hvor vedtak om dette eventuelt fattes. Ekstraordinært kretsting må i tilfellet avholdes før 2. februar, som er fristen for å fremme saker til idrettstinget 2023.
 
Styret i idrettskretsen er av den oppfatning at rapporten fra Oslo Economics er basert på en demokratisk prosess og har en tydelig anbefaling om å videreføre Viken idrettskrets. På denne bakgrunn har styret vedtatt å ikke selv innkalle til ekstraordinært kretsting.

Reglene for ekstraordinært kretsting finner du her. Ekstraordinært kretsting må kreves av de organisasjonsledd som på siste kretsting representerte ¼ av de stemmeberettigede representanter, jfr NIFs lov § 2-19 c). Oversikten over stemmeberettigede delegater som møtte på forrige kretsting finner du her.

Informasjonsmøtene holdes på teams, 20. desember kl. 19-21 og 9. januar kl. 19-21. Idrettsråd og særidretter vil motta innkalling til møte.
Representanter fra Oslo Economics, kretsstyret og administrasjonen vil være til stede på møtene for å redegjøre for rapporten og prosessen rundt ekstraordinært kretsting samt svare på spørsmål.