Nye lovnormer for idrettslag, idrettsråd, idrettskretser, særkretser/regioner og særforbund.
Nye lovnormer for idrettslag, idrettsråd, idrettskretser, særkretser/regioner og særforbund.

Informasjon om lovendringer 1. januar 2022

På det ordinære idrettstinget 2021 ble det vedtatt flere lovendringer. Alle idrettslag og andre organisasjonsledd i idretten må oppdatere loven sin.

Det er ikke nødvendig å kalle inn til et ekstraordinært årsmøte/ting for å vedta endringer som må innarbeides som følge av endringer i lovnormen. Styret kan selv gjøre dette gjennom et ordinært styrevedtak.

Her er link til de nye lovnormene

Informasjon om lovnormen med veiledning og en oversikt over endringene i lovnormen finnes her.

Bistand og mer informasjon kan fås her.

Lovendringer

Styret tar utgangspunkt i den nye lovnormen og tilpasser denne ved å legge inn de særlige bestemmelsene som organisasjonsleddet har i egen lov i dag.

Når styret vedtar endringene, må det fremgå av vedtaket når lovendringene trer i kraft. Som nevnt må det skje så raskt som mulig.

Styret må informere medlemmene/tilsluttede organisasjonsledd om den nye loven. Dette kan gjøres på organisasjonsleddets hjemmeside eller på annen måte.

Organisasjonsleddet trenger ikke lenger oversende lovendringer i egen lov til et overordnet organisasjonsledd for godkjenning, men skal gjøre følgende kjent med eventuelle lovendringer:

  • Protokoll fra årsmøte idrettslag og idrettsråd, der lovendringene fremgår, sendes idrettskretser
  • Protokoll fra særkrets-/regionsting, der lovendringene fremgår, sendes særforbund