Illustrasjonsbilde av strømmast

Hvordan har Viken idrettskrets fulgt opp strøm-krisa?

Det er ingen som har unngått å se at de historisk høye strømprisene påvirker også idretten. Viken idrettskrets har jobbet med å belyse dette siden oktober.

Edit: den 18. januar kl. 19 kom nyheten om at regjeringen går for en strømstøtte til idretten.

Edit 9. februar: VIK sendte inn forslag til spørsmål i sakens anledning til Kathy Lie (SV) i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget fredag 4. februar.

Edit 13.februar: Idretten og resten av frivilligheten får strømstøtte


De høye strømprisene har gitt mange idrettslag store ubudsjetterte kostnader, og noen idrettslag befinner seg nå i en dobbel krise. Korona stopper mye av aktiviteten, som resulterer i at utøvere, tillitsvalgte og frivillige tappes for gleden ved å delta. I tillegg bidrar strømprisene til at idrettslagene tappes for penger.  
 

Dette er en problematikk idrettskretsen har jobbet med for å belyse og informere om siden november. Styreleder Roar Bogerud forteller at det har vært en usedvanlig stor pågang fra idrettslag, og den har økt i omfatning de siste ukene. 

–Vi har fått mange henvendelser direkte til oss om at idrettslag ikke bare ønsker, men som sier at de få hjelp. Det er uvanlig. Men det viser vel også at dette er en akutt og uvanlig krise, sier Roar Bogerud. 

 

Spørreundersøkelse i oktober 

Idrettskretsen sendte ut en spørreundersøkelse til alle idrettslag i Viken i oktober. Det var tidlig i krisen, men allerede der så en at det ville bli en stor utfordring for noen idrettslag. 

Med undersøkelsen som bakgrunn var det enkelt å se at det var idrettslagene som skulle begynne å produsere snø, de med isanlegg og de med undervarme til kunstgress som ville få problemer. 

Spørreundersøkelsen og henvendelser fra idrettslag var også årsaken til at flere aviser skrev om saken. 

–Idrettskretsen er talerør for idretten i Viken, og vi tok derfor opp saken med fylkeskommunen. Det er dit vi må gå først. Dessverre klarte ikke de å finne noen midler for å hjelpe idrettslagene, sier Roar Bogerud.   

Idrettskretsen skrev også en kronikk og fikk fortalt om strømkrisa til NRK i desember. 

 

Brev til stortingsrepresentantene 

Den siste innsatsen i rekken, er et brev til alle stortingsrepresentanter fra Vikens tre stortingsbenker. Idrettskretsen ber i brevet om at idrettslag som eier egne anlegg skal få støtte. Brevet støtter opp under idrettsforbundets brev til flere departement. 

–Nå gjenstår det å se hvordan politikerne på Stortinget ønsker å behandle saken. Vi krysser fingrene for at idrettslag i snar fremtid skal få gå tilbake til å konsentrere seg om å levere aktivitets- og idrettsglede, istedenfor å grue seg for om de skal klare å betale strømregningen, sier Roar Bogerud. 

  
Dette har idrettskretsen gjort 

9. november
Nyhetssak i Romerikes Blad: Frykter stenging av idrettsanlegg: - Det er mange som har en stor klump i magen (krever abonnement for å lese)
 
10. november  
Møte med fylkesråd Tonje Kristensen 

2.
desember
Kronikk: Fra koronakrise til strømkrise? 

20. desember
NRK: 20. desember 2. Strømpris rammer idrettslag 00.14-01.48
Videoklipp om strømpriser  

13. januar 
NRK: 13. januar Strømsjokk kveler idretten: – Man går i svart 

14. januar 
Brev til stortingsrepresentantene