Brev til stortingsrepresentantene

Viken idrettskrets ber om at idrettslag som eier egne anlegg kommer inn under den eksisterende ordningen - uavhengig av eieformen på anleggene.

Noen idrettslag befinner seg nå i en dobbel krise. Korona stopper mye av aktiviteten, som resulterer i at utøvere, tillitsvalgte og frivillige tappes for gleden ved å delta. I tillegg bidrar strømprisene til at idrettslagene tappes for penger.   

De høye strømprisene har gitt mange idrettslag store ubudsjetterte kostnader. Idrettslag har svært få muligheter til å skaffe ekstra inntekter for å dekke disse kostnadene. 

Noen lag kan tære noe på oppsparte midler i en kortere periode, men for mange lag vil de økte kostnadene hentes inn gjennom økte medlemskontingenter og treningsavgifter, noe som betyr at det vil bli dyrere å være med i idretten. 

For eksempel så er strømkostnadene for Tistedalens Turn- og Idrettsforening blitt 198 693 kroner høyere kun for månedene november og desember mellom 2020 og 2021.

Idrettskretsen håper at du og ditt parti kan hjelpe idrettslagene til å få forutsigbare økonomiske rammer de kan leve med, slik at de igjen kan konsentrere seg om å levere aktivitets- og idrettsglede til sine medlemmer. 

Vi viser også til Idrettsforbundets side om saken.