Bilde: Snøkanon
Bilde: Snøkanon

Fra koronakrise til strømkrise?

2020 og 2021 vil vi huske som koronaårene. Nå ser det ut som om 2021 og 2022 vil bli husket som strømkrise-årene. Idretten går inn i frivillighetens år med strømpriser som tærer på kapital som skulle skape folkehelse, men som må bli brukt til å betale stigende strømpriser.

Den siste tiden har vi fått en ny indeks: "Dusjeindeksen" – hvor mye koster en dusj? Sannsynligvis er det få som har tenkt på det tidligere. Nå føler vi alle på kroppen hvor dyr strømmen er blitt. Staten har gått inn med noen tiltak for familier. Idretten venter. Det vil si, noen kommuner har sett utfordringen. Moss kommune har satt av ekstra midler for å bidra til å dekke noe av disse uventede kostnadene. 

For idretten som skal skape aktivitetsglede gjennom skispor, alpinbakker, isbaner og vinterbruk av fotballbaner, sitter i mange tilfeller igjen med en altfor stor regning. Målt i antall idrettslag, er det heldigvis, ikke altfor mange. Det er bra! Men for de idrettslagene det gjelder er kostnadene så pass store at de frivillige, som alltid får ting til å fungere på tross av, nå hever stemmen i innslag etter innslag i avisene. Ja, avisene selv ser at dette er en sak som er interessant for samfunnet å lese mer om. Viken idrettskrets har nok ikke fått så mange henvendelser fra så mange aviser om den samme saken noen gang. 
 

Idrettskretsen er på saken! 

Viken Idrettskrets har jobbet med å finne en løsning sammen med Viken fylkeskommune. Vi har hatt en innledende samtale med fylkesråd Tonje Kristensen, som har lovet å se hva hun kan gjøre for å bidra. Vi kan med stor sikkerhet anslå at fylkeskommunen vil få større overskudd fra Akershus energi enn budsjettert. Vi vet at Akershus energi oppnådde et resultat i første halvår 2021, etter skatt, på 195 millioner. Det var 161 millioner høyere enn for tilsvarende periode i 2020.  

Vårt forslag er at Viken fylkeskommune finner en løsning, gjennom å se litt mer nøye på hvor stort ekstra overskudd de kan få fra de energiselskapene de eier, og sette av midler til et søkbart fond. Vi har foreslått at det burde være på omtrent 3 millioner. 

Et fond vil ikke løse alt. Men det vil være et bidrag som varmer. Idrettslagene dette dreier seg om, vil sammen med støtte de også burde få fra kommunen, da kunne fortsette å produsere smilende barn og svette skiløpere. Det er bærekraft, og en god start på Frivillighetens år 2022.