*

Frist for særidretter til å søke midler = 15.2.22

Dette gjelder de som tidligere søkte til Akershus idrettskrets.

Fra neste år vil det være én ny ordning for hele Viken. Særkretser, regioner og særforbund uten regionalt ledd kan nå søke om «Idrettsmidler» for 2022. Ta kontakt med viken@idrettsforbundet.no for å få tilsendt søknadsskjema (digitalt). Vi legger ikke ut linken her fordi ordningen er begrenset til de som er nevnt ovenfor. E-post er sendt ut til alle vi har kontaktinfo til.