The Missing Link er et prosjekt som har som mål å øke deltakelse i organisert idrett for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Prosjektet hadde oppstartsdato 01.02.23 og er finansiert av midler fra Lotteristiftelsen. Det har vært gjennomført som et pilotprosjekt i Fredrikstad. Første fase av prosjektet avsluttes i april 2024. Fredrikstad kommune har som mål å videreføre satsingen på prosjektet i samarbeid med Viken idrettskrets. Parallelt med videreføring i Fredrikstad har prosjektet som mål om løfte erfaringer og kunnskap man har tilegnet seg og videreføre dette til andre kommuner.

Barn og unge med funksjonsnedsettelser deltar i organisert idrett i betydelig mindre grad en barnebefolkningen generelt og består av barn og unge med stor variasjon i funksjonsevne, tilretteleggingsbehov og ambisjoner. På bakgrunn av blant annet paraidrettsstrategien «En idrett, like muligheter», har vi gjennom prosjektåret utforsket hva som må til for at målgruppen i større grad skal oppleve idretts- og aktivitetsglede. Prosjektet har hatt spesielt fokus på hvordan samarbeid mellom kommunale tjenester og idrett, kan føre til økt deltakelse. Ved å nyttiggjøre seg hverandres ressurser og kompetanse, kan vi spille hverandre enda bedre i møte med barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Mer informasjon kommer.