_MG_5847.jpg

Kom i gang med årsmøteplanleggingen i idrettsrådet!

Idrettsrådenes årsmøter skal avholdes innen utgangen av juni og i denne saken finner du alt du trenger for å sørge for en god gjennomføring. I år kommer Norges Idrettsforbund og idrettskretsene i tillegg med en ekstra påminnelse om en konkret årsmøtesak, nemlig at idrettsrådet må vedta egne kriterier for fordeling av LAM-midler. Mer om dette lengre ned i saken.

Egne veiledningssider for idrettsrådets årsmøte på idrettsforbundet.no

NIF har på sine idrettsrådssider utarbeidet en egen informasjonsside om årsmøtet i idrettsråd som inneholder maler og veiledninger til det aller meste du måtte trenge for å gjennomføre årsmøtet.  

Les mer: Veiledning for gjennomføring av årsmøte i idrettsråd 

Bruk denne siden for alt den er verdt, og meld tilbake til din idrettskrets eller til NIF dersom du mener noe mangler. På den måten kan vi gjøre informasjonen til idrettsrådene enda bedre. 

NIF og idrettskretsenes råd og anbefalinger for årsmøtet i 2021

Norges Idrettsforbund og alle idrettskretsene samarbeider for å yte service til idrettsrådene. Vi har i anledning årsmøtene i 2021 samlet opp noen gode råd og anbefalinger som man kanskje ikke finner i de formelle føringene for et årsmøte, men som kan være svært gode å ta med seg i planleggingen 

  • Sett i gang valgkomiteen og kontrollutvalget tidlig nok, slik at de får tid på seg til å forberede sine leveranser til årsmøtet.
  • Se på mulighetene for å gjennomføre digitalt årsmøte, som er tillatt også i år, dersom situasjonen knyttet til pandemien gjør det vanskelig å møtes fysisk. 
  • Send følgende informasjon om årsmøtet til deres idrettskrets
    • Tid og sted for årsmøtet
    • Innkalling til årsmøtet
    • Protokoll fra årsmøte

NB: Etter at denne artikkelen ble publisert, kom Idrettsforbundet med ytterligere presiseringer av årsmøter og ting knyttet til det som kan bli et spesielt år også i 2021, knyttet til Covid-19. Vi anbefaler dermed at du også kikker gjennom denne artikkelen: Årsmøter og ting i NIF i 2021. 

I tillegg til dette er det en sak vi ønsker å vektlegge ytterligere for årets årsmøter:

Vedta kriterier for fordeling av Lokale Aktivitetsmidler (LAM) på årets årsmøte

Vi uthever dette punktet i forbindelse med årets årsmøter. I 2020 så vi en innstramning i LAM-ordningen fra Kulturdepartementet (KUD) og NIF som innebar strengere krav om nettopp dette vedtaket. I fjorårets tildelingsbrev sto nemlig følgende:  

“Idrettsrådet må fastsette egne tildelingskriterier basert på KUDs kriterier, NIFs krav og anbefalinger, samt lokale forhold. Idrettsrådet må ha egne tildelingskriterier slik at idrettslagene og idrettskretsen kan forstå tildelingen. Det holder ikke å henvise til KUDs retningslinjer og NIFs krav og anbefalinger.” 

Les mer: Regler og kriterier for tilskuddsordningen Lokale Aktivitetsmidler (LAM). (NB: Info på denne siden er for 2020, ny info kommer i god tid før årets fordeling) 

NIF og idrettskretsene opplever at fordelingene blir tydeligere og mer forutsigbare når kriteriene for fordeling er vedtatt og brukes aktivt i og av idrettsrådet. Dette innebærer mindre administrasjon for både idrettsråd og idrettskrets. 

Alle idrettsråd må dermed legge frem fordelingskriterier for LAM-midler som sak på årets årsmøte. På denne måten blir også selve fordelingen en mye enklere øvelse for alle involverte, i og med at kriteriene for fordeling allerede vil være lagt når fordelingen skal gjøres på høsten. 

Tips: Selv om dette ikke er en fast årsmøtesak i lovnorm for idrettsråd, anbefales det å løfte inn dette som en fast sak for årsmøtet fra og med i år, om dette ikke allerede er praksis i deres idrettsråd.

Står du fast? Spør om hjelp fra idrettskretsene! 

Lurer du på hvordan dere skal utforme disse kriteriene, eller noe annet i forbindelse med årets planlegging og gjennomføring av årsmøtet i idrettsrådet? Husk at du når som helst er velkommen til å ta kontakt med din idrettskrets for service, diskusjon og veiledning.  

God årsmøtetid, alle sammen.