Roar i tlf.jpg

Idrettsanlegg som vaksinasjonslokaler er en dårlig idé

Vi begynner å se slutten på koronaen nå. Lyset i tunnelen er et stikk i armen unna. Samtidig slukker noen kommuner lyset for idrettsaktivitet i idrettshaller for å få satt vaksinasjonsstikk. Viken idrettskrets synes at det er en dårlig idé.

Idretten har ved flere tilfeller det siste året fått skryt for arbeidet med smittevern. Espen Rostrup Nakstad skrøt av idrettens innsats i møte med idretten i november. 

– Jeg er glad for at barn og unge fortsatt kan utøve idrettsaktivitet tilnærmet normalt. Alle som har drevet med idrett vet hva dette betyr. Jeg vil også skryte av idretten og det arbeidet som legges ned hver eneste dag for å etterleve smittevernsreglene. Vi har heldigvis ikke sett store smitteutbrudd i forbindelse med idrettsaktivitet. Utendørs har det knapt forekommet smitte. Innendørs har vi hatt noen få tilfeller, sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad i sitt innlegg til dagens ledersamling. 

Nakstad sa ved samme møte at det var viktig å opprettholde aktiviteten for barn og unge. Men nå stenger kommuner effektivt ned aktivitet for alle hallidretter gjennom å benytte seg av idrettshaller som vaksinasjonslokaler. 

– Det er særlig de sårbare barna som kommer dårlig ut av en nedstengning. Jeg merker meg at Barneombudet og forskere nå er kritiske til at barn og ungdom fratas sin aktive fritid. Vi forstår at det kan være behov for det ved særlig høy smitte hos barn og unge, men å stenge idrettshaller for å benytte de til vaksinasjonslokaler synes jeg er en dårlig idé, mener styreleder Roar Bogerud.  

Viken idrettskrets har sendt et brev til alle idrettsråd om at de bør ta opp saken med sine kommunepolitikere. Samtidig samler idrettskretsen inn informasjon om hvilke kommuner som benytter seg av idrettsanlegg til vaksinasjonslokale. 

Alternative lokaler søkes 

Bærum og Drammen er to av idrettsrådene som allerede har vært i kontakt med sin kommune. Den 11. januar avholdt Bærum idrettsråd et møte med kommunen og daglig leder Kathrine Sole Semb forteller at de opplever at kommunen lytter til idretten. 

– Idrettskretsen er glad for at idrettsrådene har vært på ballen og er i dialog med kommunen, og at idrettsrådene utfordrer kommunen med å finne alternative lokaler. Det betyr at idrettens organisasjon fungerer, sier Roar Bogerud. 

Per Burud, leder av Drammen idrettsråd uttaler: 

– Vårt ønske er at man først søker etter andre alternativer, for eksempel tomme bygg eller samarbeid med næringslivet og sivilforsvaret, slik at idrettshallene kan skjermes og brukes til aktivitet for barn og unge. 

Den oppfordringen står også idrettskretsen bak. 

– Vi utfordrer kommunene til å finne alternative lokaler. Alle som bor i en kommune, som vil benytte seg av idrettshaller, bør henvende seg med forslag til alternative lokaler til sitt idrettsråd, avslutter Roar Bogerud.