Foto: Eirik Førde
Foto: Eirik Førde

Stor andel av lokale aktivitetsmidler er nå på vei ut til idrettslagene!

For å sikre likviditeten til mange idrettslag, forhåndsutbetaler NIF i disse dager inntil 66 % av fjorårets utbetaling av lokale aktivitetsmidler. Dette utgjør ca 245 millioner.

De resterende midlene vil idrettsrådene fordele til høsten basert på kriterier og oppdaterte tall.

NIF takker både idrettsråd og idrettskretser for gode innspill i prosessen, og for det arbeidet som er lagt ned for å få dette raskt ut til idrettslagene.

Mer om lokale aktivitetsmidler finner en her. 

Les også: Spillemidler 2020 - gladmelding til lokalidretten.