Kretsting 24. - 25. mai

Av hensyn til hotellet er siste frist for påmelding 20. mai.
Opplæring i GoPlenum er 21. mai på teams. 

Nettsiden oppdateres jevnlig frem mot kretstinget.