Påmelding

Spørsmål i forhold til påmeldingen og hotellet rettes til arrangementsansvarlig
Renate Ellingsen
91 35 94 85

Av hensyn til hotellet er siste frist for påmelding 20.mai. Opplæring i GoPlenum er 21.mai på teams. Påmeldingen er bindende.
Avbestilling etter dette blir fakturert i sin helhet.