Om anleggsteamet

Anleggsteamet består av ressurser som arbeider med faktagrunnlag for kommunene/idrettsrådene, som skal belyse anleggsbehovene i kommunene og fylket.

Teamet arbeider med:

  • å være der for idrettslagene og idrettsrådene. Er det noe dere lurer på? Vi hjelper dere gjerne!
  • å bedre rammebetingelsene for idrettslag
  • å redusere kostnadene ved bruk av idrettsanlegg
  • å gi IL oversikt over tilskuddsordninger til idrettsanlegg, samt finansierings løsninger
  • kompetansetiltak på spillemidler
  • å gi informasjon om andre idrettsanlegg som IL har som forbilde anlegg
Anleggssiden til Viken idrettskrets

Anleggssiden til Viken idrettskrets

Anleggssiden til Norges idrettsforbund

Anleggssiden til Norges idrettsforbund

André Hansen
André Hansen
Seniorrådgiver

Ole Martin Petersen
Ole Martin Petersen
Anleggsrådgiver

I permisjon 

Øyvind Thorsen
Øyvind Thorsen
Seniorrådgiver