Anleggsutvalg

Pål Thomassen
Pål Thomassen
Leder av anleggsutvalget

Trukket seg fra sitt verv mars 2024

  • Plan- og utviklingsarbeid innenfor området anleggspolitikk. 
  • Rådgivning i anleggspolitiske saker knyttet til det idrettspolitiske arbeide i VIK 

Påvirke idrettens rammevilkår på området anleggspolitikk i Viken og nasjonalt. 

  • Utarbeide årsplan for det anleggspolitiske arbeidet 
  • Uttale seg om anleggspolitikk på et politisk nivå 
  • Utarbeide og vedlikeholde presentasjonsmateriell for bruk i politisk påvirkningsarbeid 
  • Være delaktig i utvikling og avholdelse av seminarer, samlinger og andre relevante møteplasser hvor anleggspolitikk er tema 
  • Avholde jevnlige møter med sentrale politikere, og andre relevante personer, for drøfting av status og planer innenfor området anleggspolitikk 

Øvrige medlemmer
Per Rune Eknes
Kjell Arne Hermansen
Knut Gulbrandsen
Jon Syvertsen
Jon Gjæver Pedersen
Lise Christoffersen
Gabrielle Bjørnstad-Northern
André Hansen (adm.)