Kommunene bedrer rammevilkårene for idretten

Den siste tiden har det vært en positiv utvikling i Viken når det gjelder praktisering av kommunal garanti og forskuttering av spillemidler i kommunene i Viken. Da vi satt dette på kartet for en tid tilbake praktiserte omtrent halvparten av kommunene i Viken disse virkemidlene.

Nå praktiserer 34 av Vikens 51 kommuner forskuttering av spillemidler. Dessuten praktiserer 37 av Vikens kommuner nå kommunal garanti. Dette er en økning i særdeleshet som vil bety mye for grasrota når man skal i gang med sine anleggsprosjekter, og idrettsrådene som har jobbet med å få satt dette på kommunekartet fortjener en velfortjent klapp på skuldra for dette arbeidet.

Forskuttering av spillemidler vil realisere flere idrettsanlegg

Spillemidlene utgjør i hovedsak en tredjedel av anleggskostnadene og er derfor av stor betydning for å realisere idrettsanlegg. I dagens spillemiddelordning kan venteperioden ta opp mot tre til fire år. Dersom idrettslaget ønsker å starte tidligere må man ta opp kostbare lån som mellomfinansiering eller utsette prosjektene inntil de mottar midlene. For inspirasjon og mer informasjon om forskuttering av spillemidler kan man besøke denne siden.  

Kommunal garanti er en rimelig løsning for kommunene 

I flere av kommunene i Viken bygger idretten en stor andel av idrettsanleggene og i enkelte kommuner er det faktisk idretten som bygger det meste. Hos flere kommuner vet vi dette er en ønsket politikk fra kommunens side, da de ser at idretten både bygger og drifter anleggene billigere enn det de selv klarer. Formålet med kommunal garanti er å redusere rentekostnadene for idretten og stimulere til raskere igangsetting av investeringer i anlegg for fysisk aktivitet. For inspirasjon og mer informasjon om kommunal garanti kan denne siden besøkes.  

Sjekk ut kartet for sammenlikningsgrunnlag! 

Viken idrettskrets har nå visualisert kommunestatus på kommunal garanti og forskuttering av spillemidler i et kart. På denne måten kan idrettsråd og idrettslag hvor det ønskes at kommunen skal legge til rette med disse virkemidlene, se status hos andre sammenliknbare kommuner. Vi oppfordrer således til å ta kontakt med nærstående idrettsråd og kommuner som har fått gjennomslag for dette!

Kartet kan ses i sin helhet her.