Politiattest

Politiattest

Alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest.

Les mer
Sunn idrett

Sunn idrett

Sunn idrett jobber med å fremme sunne idrettsmiljøer og spre kunnskap om mat, kropp og trening til unge utøvere.

Les mer

Med verdiprosjektet Like Muligheter går utøvere, særforbund og samarbeidspartnere sammen for å sikre jenter like gode rammebetingelser som gutter i idretten.

Les mer