Administrasjonen

Sondre Fjelldalen
Sondre Fjelldalen
Organisasjonssjef

Spør meg om:
styrearbeid og planer, rammebetingelser og økonomi, idrettspolitikk, organisasjonssaker, media og representasjon.

Idrettslag: Grenland og Omegn Golfklubb, Odds Ballklubb og Idrettens Hus Telemark BIL

Lisbeth Danielsen
Lisbeth Danielsen
Seniorrådgiver Lov og organisasjon

Spør meg om:
organisasjonssaker, opptak/nedleggelse og endringer IL/IR, dispensasjonssøknader, momskompensasjon oppfølging og kontroll, konfliktsaker, varslingsaker, Vestfold og Telemark toppidrett, Idrettens Hus i Sandefjord.

Idrettslag: Larvik Golfklubb, Idrettens Hus Vestfold BIL

Line Berre Paulsen
Line Berre Paulsen
Rådgiver Kompetanse og utvikling

Spør meg om:
kurs og kompetansehevende tiltak, klubbveiledning og klubbesøk, barne- og ungdomsidrett, integrering og inkludering, økonomiske barrierer.

Idrettslag: Nesjar IF

Anne Katrine Aas
Anne Katrine Aas
Rådgiver Paraidrett

Spør meg om:
paraidrett (idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser), inkludering, klubbutvikling med fokus på tilrettelegging for paraidrett, Grenseløse paraidrettsdager.

Idrettslag: Tønsbergs Seilforening, Tønsberg Volleyballklubb, Idrettens Hus Vestfold BIL

Karoline Marie Tveiten Riis
Karoline Marie Tveiten Riis
Prosjektleder Aktiv365

Fredrik Ødegaard
Fredrik Ødegaard
Rådgiver Kommunikasjon, idrettsråd og idrettsanlegg

Spør meg om kommunikasjon, digitale tjenester, idrettsråd, idrettsanlegg og rammebetingelser.

Idrettslag: Teie IF