Administrasjonen

Sondre Fjelldalen
Sondre Fjelldalen
Organisasjonssjef

Spør meg om:
styrearbeid og planer, rammebetingelser og økonomi, idrettspolitikk, organisasjonssaker, media og representasjon.

Idrettslag: Grenland og Omegn Golfklubb, Odds Ballklubb og Idrettens Hus Telemark BIL

Lisbeth Danielsen
Lisbeth Danielsen
Seniorrådgiver Lov og organisasjon

Spør meg om:
organisasjonssaker, opptak/nedleggelse og endringer IL/IR, dispensasjonssøknader, momskompensasjon oppfølging og kontroll, konfliktsaker, varslingsaker, Vestfold og Telemark toppidrett, Idrettens Hus i Sandefjord.

Idrettslag: Larvik Golfklubb, Idrettens Hus Vestfold BIL

Line Berre Paulsen
Line Berre Paulsen
Rådgiver Kompetanse og utvikling

Spør meg om:
kurs og kompetansehevende tiltak, klubbveiledning og klubbesøk, barne- og ungdomsidrett, integrering og inkludering, økonomiske barrierer.

Idrettslag: Nesjar IF

Morten Vale Wang
Morten Vale Wang
Rådgiver anlegg, idrettsråd og idrettspolitikk

Spør meg om: Idretts- og anleggspolitikk (regionalt/lokalt), idrettsråd, anleggsfaglige og spillemiddelrelaterte problemstillinger og lokale aktivitetsmidler (LAM).

Idrettslag: Sauherad IL, Idrettens Hus BIL.

Anne Katrine Aas
Anne Katrine Aas
Parakonsulent

Spør meg om:
paraidrett (idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser), inkludering, klubbutvikling med fokus på tilrettelegging for paraidrett, Grenseløse paraidrettsdager.

Idrettslag: Tønsbergs Seilforening, Tønsberg Volleyballklubb, Idrettens Hus Vestfold BIL

Fredrik Ødegaard
Fredrik Ødegaard
Rådgiver Kommunikasjon og digitalisering

Karoline Marie Tveiten Riis
Karoline Marie Tveiten Riis
Prosjektleder Aktiv365

Julie Aas-Bergsholm
Julie Aas-Bergsholm
Prosjektmedarbeider