Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål relatert til anlegg, eller ønsker å komme i kontakt med oss, kan du kontakte vår rådgiver for anlegg.

Morten Vale Wang
E-post: mortenvale.wang@idrettsforbundet.no
Mobil: +47 938 77 492