Veiledere

Workshop i idrettslag - inkludering

Workshop i idrettslag - inkludering

Idrettslag kan organisere en workshop om hvordan få til inkludering ved å bruke dette veilederheftet.

Se veilederhefte