Lisbeth Danielsen
Lisbeth Danielsen
Seniorrådgiver

Kontaktperson i idrettskretsen og administrativt ansvarlig for programmet.