Kurset gir deltakerne kunnskap om tiltak som fører til flere barn og unge med minoritetsbakgrunn og barn og unge fra lavinntektsfamilier i idrettslaget.
Kurset gir deltakerne kunnskap om tiltak som fører til flere barn og unge med minoritetsbakgrunn og barn og unge fra lavinntektsfamilier i idrettslaget.

E-kurs om inkludering skal bidra til større mangfold i idretten

– Målsetningen vår er å skape økt kompetanse og bevissthet om inkludering blant trenere, ledere og andre i idrettslagene, sier Line Hurrød, forvaltningsrådgiver i Norges idrettsforbund.

Kurset, som er utarbeidet av en gruppe bestående av idrettsråd, idrettskretser og Idrettsforbundet, tar for seg hvordan idrettslag kan få et større mangfold i medlemsmassen sin og omfatter refleksjon og fakta om inkludering av barn og ungdom med minoritetsbakgrunn, og barn og ungdom fra lavinntektsfamilier.

Kurset er for trenere, ledere, aktivitetsguider, idrettskontakter, inkluderingsansvarlige og andre som har nytte av kunnskap om inkludering. Det er for alle idrettslag i hele landet, er relevant for alle idretter, og tar 50-60 minutter å gjennomføre.

Ønsker å skape økt bevissthet og inspirasjon
– De fleste idrettslagene er flinke til å inkludere barn og unge i sine aktiviteter, og gjør større eller mindre tiltak for å legge til rette for å tilpasse aktiviteter og rekruttere nye barn og unge. E-kurset handler derfor mye om konkrete eksempler og erfaringer fra det gode arbeidet som idrettslagene allerede gjør, sier Line Hurrød og legger til:

– Ved å gjennomføre kurset får deltakerne kunnskap om tiltak som fører til flere barn og unge med minoritetsbakgrunn og barn og unge fra lavinntektsfamilier i idrettslaget, sier Hurrød.