Tema Kurs

Idrettskretsen tilbyr ulike tverrfaglige kurs som har som mål å øke kompetansen til de tillitsvalgte. I tillegg kan vi tilby andre kurs på forespørsel. Å kunne tilby god aktivitet er idrettslagets viktigste formål. Vestfold og Telemark idrettskrets har som mål å tilby kurs- og kompetansehevende tiltak tilpasset de behov som finnes, og til en hver tid sørge for at tiltakene er av god kvalitet. Vi ønsker at det skal være enkelt å være tillitsvalgt. Derfor oppfordrer vi dere til å sette av litt tid på kurs. Under "Kurstilbud" finnes en oversikt over noen av de kursene vi kan tilby.

Kontaktinformasjon

E-post:
vtik@idrettsforbundet.no

Kontaktperson for kurs og klubbutvikling:
Line Berre Paulsen, tlf. +47 997 85 997

Kontaktperson for idrettsrådsutvikling:
Øyvind Gonsholt, tlf. +47 419 00 129