Foto: Caroline Dokken Wendelborg
Foto: Caroline Dokken Wendelborg

Bedre rammebetingelser for jente- og kvinneidretten

Norges idrettsforbund og Like Muligheter skal samarbeide om å øke andelen kvinnelige ledere og bedre rammebetingelsene for jente- og kvinneidretten.

Med verdiprosjektet Like Muligheter går Norges idrettsforbund og særforbund sammen med utøvere og klubber for å styrke arbeidet med likestilling i idretten. Norges idrettsforbund har igangsatt flere prosjekter knyttet til likestilling sammen med Norsk Tipping, og gjennom et samarbeid med verdiprosjektet Like Muligheter vil Idrettsforbunndet styrke dette arbeidet ytterligere.

– Idretts-Norge har satt i gang flere tiltak for å bedre kjønnsbalansen. Gjennom samarbeidet med Like Muligheter og særforbundene styrker vi likestillingsarbeidet i idretten ytterligere, og i fellesskap vil vi utfordre hele idretten på å konkretisere sine mål og tiltak, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Særforbundene har ulike samarbeidspartnere som støtter prosjektet med midler som er øremerket jente- og kvinnetiltak, og NIF gir prosjektmidler som skal stimulere særforbund og idrettskretser til å jobbe med kjønnsbalansen i sine organisasjonsledd.

Skal inspirere
Konkretiserte mål for de ulike særforbundene er en viktig del av prosjektet, og målet er at Like Muligheter skal inspirere resten av idretten til å forsterke sitt likestillingsarbeid, og at dette blir starten på en nasjonal dugnad for bredde og toppidretten.

Like Muligheter har etablert en styringsgruppe der NIF vil være representert å jobbe med overordnende utfordringer og muligheter i likestillingsarbeidet i idretten sammen med særforbundene. Amalie Iuel, Maren Lundby og Grace Bullen er ambassadører for Like Muligheter. 

– Vi ser fram til samarbeidet og muligheten for å styrke likestillingsarbeidet ytterligere nå når vi formaliserer samarbeidet med Norges idrettsforbund. NIF har blant annet jobbet veldig målrettet med å øke andelen kvinnelige ledere i idretten, og denne delen vil utfylle vårt arbeid med fokus på utøverne og trenerne på en god måte, sier Marianne Aasland, prosjektleder for Like Muligheter. 

Skal bedre rammebetingelsene for jentene
Norges idrettsforbund og særforbundene vil samarbeide om myndighetskontakt og dialogen opp mot de internasjonale idrettsorganisasjonene for å bedre rammebetingelsene for jentene i idretten.  I tillegg omfatter Like Muligheter-prosjektet grasrotaktiviteter, klubbesøk og fagseminarer.

Norges idrettsforbund har mentorprogram for kvinner, nettverksmøter, forskning og et eget kjønnsbarometer for norsk idrett. I tillegg er det krav om kjønnsbalanse blant alle styremedlemmene i alle organisasjonsledd, og NIF har sammen med Norsk Tipping avtaler med flere særforbund for å rekruttere flere kvinnelige utøvere og trenere i norsk idrett. Samlet sett er det et styrket arbeid for å øke andelen kvinnelige ledere og bedre rammebetingelsene for jente- og kvinneidretten.