Webinarer

Her kan du se opptak av seminarer, konferanser og webinarer innen ulike temaer innenfor verdiarbeidet i norsk idrett den siste tiden. NIF og idrettskretsene tilbyr kurs og opplæring, setter aktuelle problemstillinger på agendaen og bringer etiske temaer på banen. I tillegg kjøres det jevnlig kampanjer for å sette fokus på verdiarbeidet i norsk idrett.