sommerpatruljen logo1.jpg

Sommerpatruljen

Sommerpatruljen er et tilbud til idrettslag om å arrangere idrettsaktivitet for ungdom i en sommerstille by.

Gjennom Sommerpatruljen ønsker Oslo Idrettskrets, i tillegg til å skape aktivitet, å forebygge og bekjempe vold, kriminalitet, rusmisbruk og rasisme. Vi ønsker å bygge nettverk med ungdommen, og mellom ungdommene i de ulike nærmiljøene. Ved å skape samarbeid mellom idrett, skole, bydel og politiet vil vi bruke idrett og aktivitet til å skape levende og aktive lokalmiljøer.

 

Du kan lese mer om tilbudet her: Sommerpatruljen

Ordningen er støttet av Oslo kommune.