LAM er støtte til aktivitet for barn og ungdom
LAM er støtte til aktivitet for barn og ungdom

Lokale aktivitetsmidler 2021

I år skal det fordeles drøyt kr 45 mill. i lokale aktivitetsmidler til idrettslagene i Oslo.

Lokale aktivietetsmidler (LAM) er en del av overskuddet fra Norsk Tipping. I Oslo innstiller idrettens samarbeidsutvalg (ISU) på LAM. I år skjer dette i perioden 6. setember til 23. september.  Styret i Oslo Idrettskrets vedtar den endelige fordelingen av LAM i Oslo.