Fritidskort

Fritidskort

Fritidskort - Bydel Grorud

Bydel Grorud har blitt med i pilotprosjektet Fritidskort. Fritidskort er et økonomisk tilskudd på kr 1000,- til alle barn og unge i alderen 6-18 år.

Kriteriet er at man har bostedsadresse i Bydel Grorud og pengene brukes i en organisasjon som tilbyr fast organisert aktivitet.

Målet for høsten 2020 var at denne ordningen skulle etableres digitalt hos Friskus.com. Her skal foresatte kunne hente ut sitt «digitale fritidskort» knytte opp mot fakturaen de har mottatt fra organisasjonen. Foreløpig har denne digitale plattformen og betalingsflyten ikke latt seg integrere med Oslo kommune sitt økonomisystem og lovverk. Derfor har vi nå resten av året på oss til å gjøre dette manuelt. Dette gjøres på to måter:

  • For de som har betalt faktura:
   • De som har betalt for deltakelse høsten 2020, kan selv søke bydelen om refusjon av fritidskort. Fritidskortet betales til privatpersonen og med en makssum på kr 1000,-. Se eget infoskriv.
  • For de som ikke har betalt faktura og har skyldig beløp til organisasjonene eller de som ønsker å (i denne løsningen trenger vi at organisasjonen bidrar). Organisasjonen må:
   • Kontakte/gå i dialog med de som ikke har betalt og fortelle at dere som organisasjon kan/vil søke om fritidskort på vegne av medlemmet på kroner 1000,-
   • Organisasjonen lager en samlet liste med oversikt over de det søkes fritidskort med følgende info:
    • Navn og adresse på foresatte og barn
    • Søknadssum per medlem
    • Hvis familiene har behov for å søke mer enn kr 1000,- merk informasjonen for den familien det gjelder med Fritidskort +
   • Organisasjonen sender inn en samlefaktura med det totale beløpet med den nevnte listen som vedlegg.

Ved spørsmål ta kontakt med: Anders Langfeldt-Rugelbak, Mobil : 982 55 177, Epost: anders.rugelbak@bgr.oslo.kommune.no.

Se infoskriv fra Bydelen: 

- Refusjon fritidskort Bydel Grorud

- Til organisasjoner - fritidskort bydel Grorud