Bingo

Oslo Idrettskrets samarbeider med Egil Hesland AS om pottspill for idrettslag, særkretser og regioner.

Mange har glede av bingoinntekter!

Et antall i størrelsesorden av 125-130 klubber og særkretser deltar årlig i Oslo Idrettskrets bingopottspill. Mange av disse foreningene har deltatt i mange år og har opplevd gode avkastninger på å låne ut sitt organisasjonsnummer til vår bingoentreprenør med minimal egeninnsats. I tillegg til de foreningene som spiller i vårt pottspill deltar rundt 60 andre foreninger i bingopottspill som skjer gjennom andre bingoentreprenører enn entreprenøren Oslo Idrettskrets har knyttet seg til.

Dersom du leser dette og tenker at bingospill kan være greie inntekter for din forening, så være klar over at bingospill løper i 12 måneder ad gangen med start i januar hvert år. Fristen for å søke deltakelse i neste års bingospill er vanligvis omtrent 1. september. For å kunne delta i bingospill, så må deres forening være godkjent som lotteriverdig forening. Dette kan dere søke om allerede i dag.

Les mer om søknad om godkjenning som lotteriverdig formål her: https://lottstift.no/lotteritilsynet/nb/bingo/

 

Hva betyr det å delta i pottspill?

Oslo Idrettskrets samarbeider med Egil Hesland AS om pottspill for idrettslag, særkretser og regioner. De som ønsker å delta i dette må være godkjente som lotteriverdige og inneha et tillatelsesnummer. Egil Hesland AS tilbyr bingospill fordelt på de seks spillestedene som firmaet drifter. Hvert av disse spillestedene gir en avkastning som deles likt på samtlige som deltar i årets spill på hvert enkelt spillested. Bingo er bingo, og det kan ikke på forhånd spås hva en avkastning vil representere i tilførte verdier for deres forening. Oslo Idrettskrets tilkjemper som koordinator at avkastningene over flere år blir mest mulig rettferdig i forhold til de deltakende foreningenes størrelse. De deltakende foreningenes innsats er kun å låne ut sitt organisasjonsnummer på et signert skjema en gang hvert år, samt å foreta en enkel rapport i Altinn 1. juni hvert år.

Ja, vi vil være med.

For å kunne delta kreves det noe egeninnsats. Følgende må på plass:

  1. Organisasjonsnummer
    Deltakere må ha et organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene. Dette må alle lag og foreninger ha for å kunne få registret en konto i en bank. Registrering enhetsregistret i Brønnøysundregisteret gjøres en gang. Les mer på: www.brreg.no/registrering
  2. Godkjenning som lotteriverdig
    Søknadsskjema finnes hos Det skal benyttes skjema LT-S-001, vedlagt skal følge signert kopi av siste godkjente årsregnskap og årsmelding.

  3. Årlig innrapportering av omsetningstall via Altinn.

  4. Svare på invitasjon som går elektronisk til alle deltakende idrettslag, særkretser og regioner i slutten av juli.

 

For mer utfyllende informasjon les informasjonsskriv om bingo.

For ytterligere informasjon ta kontakt med  Oslo Idrettskrets.