Paraidrettstilbud i Oslo

Mange idrettslag i Oslo tilbyr aktivitet for parautøvere. Det kan være aktivitet i tilpassede grupper eller aktivitet i idrettslagenes ordinære grupper.

I dokumentet under finner du oversikt over idrettslag med tilrettelagt aktivitet for parautøvere. Listen er inndelt i bydeler, for lettere å finne tilbud lokalt. Mange av tilbudene er byomfattende og du kan fint delta på et idrettstilbud i en annen bydel enn der du bor.

Kine Wold Lunde
Kine Wold Lunde
Rådgiver Paraidrett