Oslobudsjettet

Oslobudsjettet

Oslo kommune er en svært viktig samarbeidspartner for idretten i Oslo. Kommunen bygger, eier og driver idrettsanlegg, og gir også støtte til private idrettsanlegg og til idrettslagenes drift.

En viktig oppgave for Oslo Idrettskrets er å jobbe for gode rammevilkår for aktiviteten. Oslo kommunes budsjett har stor betydning i dette. Idrettskretsen arbeider derfor kontinuerlig for et best mulig idrettsbudsjett.

Som innspill til byrådets årlige budsjettarbeid sender Oslo Idrettskrets sitt budsjettbrev. I budsjettbrevet fremmes idrettens prioriteringer for kommende års budsjett.

Oslobudsjettet 2021 

Budsjettbrevet for 2021 kan leses her.

 

 

Budsjettprosessen i Oslo kommune

Januar - mars: Oppstart av budsjettarbeidet med fastsettelse av foreløpige rammer for de ulike sektorene.

Mai - august: Utarbeidelse av budsjettforslag.

September: Byrådets budsjettforslag offentliggjøres.

Oktober - november: Fagkomiteene i bystyret behandler forslaget til budsjett og leverer sin innstilling til bystyrets finanskomite som igjen fremmer en budsjettinnstilling til bystyret.

Desember: Bystyret vedtar budsjettet

Mer deltaljer finner du på kommunens budsjettsider.

Oslo Idrettskrets inngripen

Mars: Styret i Oslo Idrettskrets utarbeider budsjettbrev med idrettens samlede ønsker for neste års budsjett.

September - desember: Møter med bystyrets ulike partier og komiteer som har med idrett å gjøre for å sikre at idrettens interesser blir ivaretatt og styrket i det endelige budsjettet.