Høringer

Høringer

På denne siden legger OIK ut saker som er til høring i organisasjonen. I de saker hvor det er naturlig legges også høringssvar ut.