Faktura til OIK

Vi ber om at alle fakturaer til Oslo Idrettskrets sendes elektronisk. Vår fakturaadresse er Brynsveien 13, 0677 Oslo og vårt organisasjonsnummer er 956468116.

Nærmere om våre standard fakturakrav:

 • Faktura skal fortrinnvis leveres på formatet EHF.
  • Alternativt kan faktura mailes til 956468116@autoinvoice.no
 • Faktura skal stiles til Oslo Idrettskrets. Fakturaadresse er: Brynsveien 13, 0677 Oslo
 • Vårt organisasjonsnummer er 956468116.
 • Kjøpers referanse skal være utfylt slik at faktura sendes internt til attestant. Referanse kan være kjøpers navn eller avdelingsnummer
 • Faktura skal ha 30 dagers forfall fra mottak av faktura, dersom ikke annet er avtalt.
 • Oslo Idrettskrets betaler ikke renter eller gebyrer som følge av at fakturakrav ikke oppfylles.

Hva er EHF?

 • Elektronisk handelsformat (EHF) er en standard for å overføre elektronisk faktura og kreditnota mellom økonomisystemer. Det benyttes elektroniske aksesspunkter for å sørge for at dokumentene overføres riktig. Aksesspunktene bruker organisasjonsnummer som identifikator for hvor dokumentene skal sendes.
 • Det er derfor svært viktig at dere har registrert riktig organisasjonsnummer når dere fakturerer oss, i tillegg til at attestant må være korrekt.

 Hvorfor krever vi EHF og riktig kjøpers referanse på faktura?

 • Oslo Idrettskrets ønsker å effektivisere behandlingen av inngående fakturaer, og ved at riktig referanse blir brukt styres faktura enklere til riktig mottaker.
 • Ved å kreve EHF eliminerer vi mulige feilkilder ved tolking av faktura, og faktura mottas så godt som umiddelbart etter at den er sendt fra dere.

 Hvilke systemer kan sende EHF?

 • De aller fleste systemer kan dette, og Direktoratet for forvaltning i IKT (Difi) har listet opp en del økonomisystemer som har støtte for å levere EHF. Her er lenke til listen:
 • Dersom deres system ikke står på listen anbefaler vi at dere tar kontakt med oss og/eller systemleverandør slik at dette blir klargjort.
 • Dere kan også bruke egne fakturaprogram som kan sende EHF.