Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Tilskudd til realisering av private idrettsanlegg

Oslo kommune lyser ut midler til de som skal bygge nye idrettsanlegg eller utvide kapasiteten på eksisterende anlegg. Det er avsatt omkring kr 40 mill. i ordningen.

Kommunen har frist 15. mars for å søke midler i denne ordningen.

Les mer om ordningen på kommunens sider.

Spørsmål om ordningen må rettes til Oslo kommune (se linken over).