Ekeberghallen2.jpg

Tilskudd til realisering av idrettsanlegg

Oslo kommune utlyser ordning hvor idrettslag i Oslo kan søke tilskudd til realisering av idrettsanlegg gjennom samarbeid mellom Oslo kommune og idrettslaget.

For 2018 er det avsatt 40 millioner kroner i budsjettet. I tillegg kommer midler overført fra fjorårets budsjett.  De økonomiske rammene for ordningen fastsettes av bystyret årlig gjennom budsjettvedtak.

Det kan etter ordningen gis finansieringsbidrag til bygging og drift av nye idrettsanlegg. Ved rehabilitering av et idrettsanlegg kan det kun innvilges tilskudd til den delen av et prosjekt som innebærer en betydelig utvidelse av kapasiteten på det eksisterende anlegget.

Les mer om ordningen på Oslo kommunes sider.