syklingibyen.jpg

Tilskudd til idrettstiltak for bilfritt byliv

Oslo kommune lyser ut midler som skal bidra til å legge til rette for idrettstiltak knyttet til bilfritt byliv, og skape en aktiv og attraktiv by til glede og nytte for byens befolkning.

Tilskuddet skal bidra til å legge til rette for idrettstiltak knyttet til bilfritt byliv, og skape en aktiv og attraktiv by til glede og nytte for byens befolkning. Tilskudd kan gis til organisasjoner som bidrar til å fremme mangfold, samt stimulerer til nytenkning og utvikling i Oslos tilbud på idrettsområdet.

I 2019 er ordningen ytterligere styrket for å kunne støtte tiltak som bidrar til økt byliv i sentrum og miljøvennlige arrangementer.

Søknadsfristen er senest åtte uker før tiltaket skal gjennomføres, og ikke senere enn 31. oktober 2019.

Les mer og søk på Oslo kommunes nettsider.