sterling.jpg

Sp.kl. Sterling er mer enn et idrettslag

Sportsklubben Sterling bidrar til at barn og unge i Oslo sentrum får en god oppvekst. Klubben må sies å gjøre mye mer enn det man kan forvente av et idrettslag.

Gamle Oslo er bydelen i Oslo med høyest andel fattige barn. 33,5 % av barna lever i familier med vedvarende lavinntekt. Der forsøker Sportsklubben Sterling å skape mest mulig aktivitet for lokale barn og unge. Midler fra tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag er avgjørende for å kunne tilby ulike idrettsaktiviteter.

Mimoun El Atiaoui kom inn i klubben i år 2000 og er i dag leder og ildsjel i idrettslaget. For 17 år siden hadde klubben bare to oldboyslag i fotball, men har vokst til 320 medlemmer og stiller med 12 fotballag i ulike aldersklasser.

Hvordan vil du beskrive området sportsklubben Sterling ligger?
- Sterling har klubblokaler i rektorboligen på Vahl skole midt i Oslo sentrum. Vi har treninger i en liten gymsal på skolen og på 5-er kunstgressbanen utenfor. Generelt er det store utfordringer i bydelen, blant annet med fattigdom, dårlige språkferdigheter og gjengslåsskamper. Tidligere ble kunstgressbanen brukt til å selge og røyke hasj. Det er det heldigvis mindre av nå. Det er ingen fritidsklubber i nærheten og vi ser derfor at Sterling må ta ansvar og gi et tilbud til barna og ungdommen i nærområdet, sier Mimoun El Atiaoui.

Hvilken påvirkning vil du si at klubben har på nærmiljøet?
- I Sterling er vi opptatt av at alle aktivitetene våre skal være inkluderende og åpne. Alle som vil delta bør få lov, uansett evner, ambisjoner og behov. Vi forsøker å legge forholdene til rette for dette gjennom å tilby aktiviteter til en overkommelig pris og at barn og unge som har et negativt rykte når det gjelder atferd, kan starte med blanke ark. Vårt mål er å gjøre Sterlinghuset til en arena der alle kan delta uansett etnisk bakgrunn, kjønn, kultur eller religion. Vi har et særlig fokus på å få med jenter med minoritetsbakgrunn.

Hvem er de som er engasjert i klubben?
- Vi klarer å engasjere mange unge kvinner og menn med minoritetsbakgrunn i alderen 18-37 år. Alle våre trenere er fra nærmiljøet og mange av dem har spilt i klubben tidligere. De ønsker å gi noe tilbake til klubben og nærmiljøet. Mange ungdommer har deltatt på Lederkurs for ungdom og er i dag engasjert som hjelpetrenere og i styret. Med erfaring får de også mer ansvar, men de får hjelp og støtte underveis.

Mange sier at Sterling er noe mer enn et ordinært idrettslag. Hva gjør dere utenom idrettsaktiviteten og hvorfor fokuserer dere på andre ting utover idretten?
- Vi tilbyr sosiale aktiviteter som utflukter og overnattingsturer med mulighet for å prøve andre idretter som å gå på ski eller stå på slalåm. Vi har leksehjelp to ganger i uken, og åpent hus der barn og unge kan komme og spille biljard, bordtennis og Playstation. Nylig har vi fått laget et musikkstudio i samarbeid med Øyafestivalen og DnB som gjør at ungdom som er interessert i musikk også kan komme til oss.

Hvilke resultater oppnår dere?
- Vi gir mestringsopplevelser og gjør barn og ungdom i stand til å se sine sterke sider. Dette tror vi vil føre til at de tar riktige valg når det gjelder skole, arbeid, fritid, venner og omgangskrets. I tillegg tror vi det gjør dem rustet til å stå imot gruppepress. Vi tror også at vi er med på å redusere fordommer mot mennesker fra andre grupper, kulturer og religioner. Vi gir jenter mulighet til å delta på lik linje med gutter og er med på å øke minoritetsjentenes deltakelse i idretten.

Hvorfor har du engasjert deg så sterkt i klubben?
- Jeg jobbet tidligere i oppsøkende team i bydelen og hadde flere ganger sett at barn og unge hadde behov for et sted å trene. Jeg startet et treningstilbud i nærmiljøet 1-2 ganger i uken, og så at mange hadde potensial til å bli gode fotballspillere. Jeg anbefalte dem å begynne å spille fotball på et organisert lag, men noen hadde ikke råd til å betale kontingenten og andre var blitt kastet ut av andre fotballklubber på grunn av dårlig atferd. Jeg kom i kontakt med Sterling sportsklubb som tok oss imot. Jeg er fortsatt engasjert i klubben. Det gir mye å se barn og unge lykkes i noe som betyr så mye for dem. Det gjør også godt å gjøre noe bra for de barna som ingen andre vil ta imot på grunn av atferd eller annet. Vi ser at de lykkes, avslutter Mimoun El Atiaoui.