SB1stipendlogo.png

Søk SpareBank 1 Østlandets talentstipend

SpareBank 1 Østlandets talentstipend er på til sammen 2,5 millioner. Av dette går 1,5 millioner til idrett og 1 million til kunst/kultur. Stipendiet skal stimulere unge utøvere til å utvikle sitt talent og engasjement gjennom trening og utdanning.

Målet med talentstipendet er å stimulere unge utøvere til å utvikle sitt talent og engasjement gjennom trening og utdanning. SpareBank1 ønsker å skape stolthet, gode forbilder og synliggjøre muligheter.

Hvem kan søke idrettsstipend?

Tildelingen av idrettsstipendet skal fortrinnsvis skje innenfor bankens geografiske virkeområde, dvs. de fire fylkene Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus. Søkere må være bosatt her eller ha annen tilknytning og/eller tilhøre et idrettslag/klubb i denne regionen.

Stipend kan søkes av ungdom mellom 18 og 25 år som driver individuell idrett og har et spesielt talent innenfor en idrettsgren i Norges Idrettsforbund (ikke ekstremsport).

Søknadsfristen er 4. april 2018

Les mer og søk om SpareBank 1 Østlandets talentstipend her: www.sb1ostlandet.no/talentstipend