Ny Fylkesidrettskonsulent

Oslo fikk ny fylkesidrettskonsulent før sommeren. Ane Nørstebø Laache tar fatt på jobben med å få mye spillemidler til bygging av idrettsanlegg i Oslo og skaper en by med mange fine anlegg hvor det skapes aktivitet.

Ane Nørstebø Laache- Arbeidsoppgavene mine er å forvalte spillemiddelordningen til bygging av anlegg til idrett og fysisk aktivitet, da inkludert å veilede og besvare spørsmål på forhånd, godkjenne søknadene, ferdigbefare anlegg, spillemiddelregnskapet og utbetaling av midlene.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben så vi sammen kan få mye spillemidler til bygging av idrettsanlegg i Oslo og skaper en by med mange fine anlegg hvor det skapes aktivitet. Sier den nyansatte fylkesidrettskonsulenten.

Hun benytter anledningen til å komme med litt informasjon i forbindelse med spillemidler. I våres har Kulturdepartementet arbeidet med å gjøre store endringer i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Bakgrunnen har vært for å forenkle prosessene for søkere, og at dere som idrettslag skal ha færre å forholde seg til. De største endringene går på:

  • Avvikling av idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
  • Avvikling av krav om kommunal garanti til bygging av kostnadskrevende anlegg
  • Endringer i dokumentasjon på rett til bruk av grunn, ved at tinglyste dokumenter ikke lenger må vedlegges blant annet
  • Særskilt vurdering av tilskudd vil som hovedregel avvikles

Selv om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning avvikles stilles de samme kravene til anleggene. Forskjellen blir at først ved en godkjent søknad er de idrettsfunksjonelle funksjonene godkjent og man vet at anlegget tilfredsstiller kravene for å få tilsagn om spillemidler. Som tidligere er anleggseier ansvarlig for at anlegget ivaretar kravene som er satt, men man får ikke en formell godkjenning på planene fra kommunen. Det er ikke noe problem at dere tar kontakt med meg, så kan vi diskutere planene på forhånd hvis dere er usikre.

Pga. nevnte endringer åpner dessverre ikke søknadsrunden før 1. september i år, og det er også 1. september bestemmende for kommende søknadsår utgis. Dermed vil det være noen usikkerhetsmomenter frem til bestemmelsene er på plass. Dette må ikke være en stopper for å stille spørsmål. Vi skal klare å finne en løsning sier Ane Nørstebø Laache.

Hvis det skulle være noe dere lurer på i sammenheng med spillemidler, er jeg alltid tilgjengelig for spørsmål og møter. Ikke vær redd for å ta kontakt med meg om stort og smått på: Tlf: 954 81 312 eller e-post: anenorstebo.laache@bym.oslo.kommune.no