ballek.jpg

"Julemoms" - merverdikompensasjonen er klar!

I disse dager utbetales merverdikompensasjonen for 2016. Utbetalingen til idrettslag i Oslo beløper seg til nesten 47 millioner kroner.

Oversikten over hva idrettslagene i Oslo får utbetalt i mva.-kompensasjon finner dere her.

Oversikten for særkretser, særforbund og andre idrettsorganisasjoner finner dere på NIFs hjemmeside.