GLEDE_Nesøya TINE Fotballskole.jpg

Inviterer særidrettene til møte om barneidrett

Oslo Idrettskrets inviterer særkretser og regioner representert i Osloidretten til diskusjon om sportslig kvalitet kontra kostnader i barneidretten.

De siste par årene har det vært stort søkelys på kostnader for deltagelse i idretten og inkludering av alle som ønsker å være med i idrettene våre. Idrettstinget 2019 vedtok en langtidsplan med klare mål:

  1. Idretten vil arbeide for et mangfoldig idrettstilbud til alle aldersgrupper og alle idrettslige nivåer.
  2. Idretten vil tilby idrettsaktivitet av god kvalitet, basert på våre verdier.
  3. Idretten vil skape et idrettstilbud som inkluderer og er tilrettelagt for alle.

Oslo Idrettskrets ønsker samarbeid med særidrettene slik at vi lettere kan hjelpe idrettslagene med å definere sin aktivitet og lage strukturer som gjenspeiler både kvalitet og kostnader på et fornuftig nivå - og som foreldre flest har råd til. Vi ønsker å stimulere til mer effektiv drift og senke kostnadene for deltakelse uten å senke kvaliteten på aktiviteten. Hvordan vi skal revidere og målrette kriteriene for økonomiske tilskudd og treningstid til idrettslagene er en viktig del av denne diskusjonen.

Dette utfordrer særidrettene på krets og regionsnivå. Vi inviterer derfor til en diskusjon rundt kostnader i barneidretten og relaterte problemstillinger:

  • Hva er god sportslig aktivitet for aldersgruppene i barneidretten (6-12 år)?
  • Hvor mange treninger pr. uke bør et barn i 7-årsklassen ha i tillegg til kamp/konkurranse?
  • Hva er god kvalitet på aktiviteten for en utøver som er 11 år?
  • Hvor mye ekstra aktivitet bør akseptereres i tillegg til trening og konkurranse?
  • Hvor mye skal ekstratilbud få koste?
  • Hvilke forutsetninger skal legges til grunn for beregning av treningsavgift?
  • Hvordan kan vi sammen hjelpe klubbene med lavere kostnader i barneidretten?

Vi møtes onsdag 14. august kl. 09.00 – 15.00 (inkl. lunsj) på MEET Ullevaal, møterom Solskjær.

Invitasjon er sendt alle særforbund og særkretser som har klubber med aktivitet i Oslo Idrettskrets. Det er ønskelig at representanter for særidrettene med kunnskap om utgifter knyttet til de forskjellige idrettene deltar på møtet.

Påmelding til toneholm.dagsvold@idrettsforbundet.no innen 10. august.