Fotball jenter.jpg

Høring retningslinjer for aktivitetsstøtte

Oslo Idrettskrets har igangsatt revidering av retningslinjer for kommunalt bidrag til idretten. I den forbindelse legges retningslinjene for "aktivitetsstøtte" ut på høring. Dette er støtten som fram til nå har blitt omtalt som "administrasjons- og driftsbidrag" eller "hodestøtten". Frist for å levere innspill på høringen er 10. januar 2020.

Med bakgrunn i Oslo Idrettskrets strategiske plan og handlingsplan for idrett for alle, har styret i Oslo Idrettskrets vedtatt å revidere retningslinjene for kommunalt bidrag til idretten i Oslo. Oslo kommune har gitt Oslo Idrettskrets i mandat å sørge for at kommunens bevilgninger går til å skape tiltak som skaper aktivitet for barn og unge.

Det arrangeres eget høringsmøte 8. januar 2020. Frist for høringen er 10. januar 2020. 

Høringsbrev

Utkast til retningslinjer for fordeling av aktivitetsstøtte