Vahl05_610px.jpg

Fritak fra eiendomsskatt

Oslo kommune har innført eiendomsskatt. Idrettsanlegg og eiendom som benyttes til idrett skal i henhold til forskriften om eiendomsskatt ikke betale eiendomsskatt. Like fult mottar mange idrettslag skatteseddel fra kemneren med varsel om eiendomsskatt på idrettsanlegget sitt.

I disse tilfellene må idrettslaget søke om fritak. Frist for dette er 11. april 2017.

Les mer om det å søke om fritak på Oslo kommunes sider.