oik100_600px.jpg

Fra jubelår til jubileumsår

Oslo Idrettskrets rundet 100 år søndag 8.januar. Selve dagen gikk stille for seg, men var avspark for et jubileumsår som etterfølger et jubelår for Oslo Idrettskrets, sier leder Sveinung Oftedal. – I 2016 fikk vi på plass en lenge etterlengtet kommunal behovsplan for idrett, større budsjettrammer og større politisk engasjement for Osloidretten enn noen gang. – Vi har fått den aller beste inngangen til de neste hundre årene. Nå er jobben først og fremst å følge opp det politikerne vedtok i 2016 og bidra til at idrettslagene utvikler sine aktivitetstilbud for enda flere, sier Oftedal.

Oslo Idrettskrets ble stiftet da flere ulike særkretser samlet seg for å danne Kristiania Kredsforbund for Idræt. Dette ble gjort for å gi idretten en felles stemme overfor Oslo kommune og bedre «de karrige treningsmuligheter i Norges tettest bebyggede område».

Mye har skjedd siden 1917, men Osloidrettens hovedutfordring er den samme. Mangel på areal i en trangbodd by var en utfordring da som nå. I kretsens barndom var idretten kun for menn og det var noen få idrettsgrener som var representert. I dag er bredden og allsidigheten i Osloidretten enorm, men det er også befolkningsveksten og mangfoldet i befolkningen er større enn noensinne.

Anleggssituasjonen i Oslo begrenser fortsatt barn og unges mulighet til idrettslig aktivitet. Idrettens betydning i en storby i vekst har heldigvis tverrpolitisk oppslutning i Oslo, og der nasjonale medier i 2016 har malt mørke skyer over norsk idrett er bildet heldigvis langt lysere for Osloidretten.

- Jubileumsåret skal selvfølgelig markeres, men det er viktigere for oss å synliggjøre alt det fantastiske frivillige arbeidet som legges ned i byens 650 idrettslag hver eneste dag, sier generalsekretær Magne Brekke. – Det er summen av innsats fra alle de tusener av trenere, ledere, lagledere, oppmenn, foreldrekontakter og andre tillitsvalgte som er Oslo Idrettskrets. – Vi håper at vi i løpet av året lykkes enda bedre med å synliggjøre hvor viktig idretten er for byen, sier Brekke.

De fleste organisasjoner som fyller 100 år spanderer på seg sin egen jubileumsbok. – Vi gjør det annerledes, sier generalsekretær Magne Brekke. – I stedet for en jubileumsbok for spesielt interesserte utgir vi i vinter et jubileumsmagasin med dagsaktuelle temaer med historisk tilsnitt. – Det blir et magasin vi føler oss trygge på at svært mange vil lese og ha glede av.

Sammen med Oslo kommune skal vi 20.mars arrangere en idrettskonferanse som skal belyse idrettens plass og betydning i en internasjonal storby. Innholdet på konferansen vil være tema vi er spesielt opptatt av når vi går løs på nye hundre år for idrettens ve og vel i Oslo.

Selve 100-års jubileet vil bli markert på Oslo Rådhus 3. mai sammen med inviterte gjester.