Langrenn1.jpg

Forslag på utmerkelser

På tinget til Oslo Idretts 10. juni 2020 skal det deles ut to utmerkelser. Nå kan særkretser og regioner komme med forslag.

Det deles ut to kategorier priser på tinget med inntil fire priser innen hver kategori.

Hederspris
Kan deles ut til enkeltpresoner eller/og organisasjoner for særlig fortjenestefull administrativ virksomhet til beste for idretten i Oslo Idrettskrets.

Innsatspris
Kan delses ut til enkeltpersoner eller/og organisasjoner for særlig fortjenestefulle prestasjoner innen idretten. 

Forslag kan sendes til Oslo Idrettskrets senest 15. april 2020.

Les statuettene for de ulike utmerkelsene og se hvem som tidligere har mottatt priser her.