Faksimile fra VG 8.august 2019
Faksimile fra VG 8.august 2019

Falske medlemmer og falsk dokumentasjon er straffbart

VG skrev tidligere denne måneden om at Oslo Idrettskrets gransker idrettslag for medlemsjuks. Det er nå fattet vedtak i denne saken.

- Vi ser svært alvorlig på at idrettslag overrapporterer antall medlemmer og leverer dokumentasjon som ikke er etterrettelig, understreker generalsekretær Magne Brekke i Oslo Idrettskrets. - Heldigvis er vår erfaring at de aller fleste idrettslag er svært påpasselige med å levere medlemstall og økonomisk informasjon som er korrekt og innenfor både idrettens og det offentliges regelverk.

- Slike grove overtramp som VGs sak belyser er sjelden vare, men vi er bekymret over at idrettslag faktisk oppkonstruerer medlemstall for å skaffe seg offentlig støtte på falske premisser. Dette setter idretten i et dårlig lys og vi finner det riktig å reagere meget skarpt og prinsippfast når vi får kjennskap til saker vi vurderer som bedrageri.

Alvorlige konsekvenser

Brudd på idrettens bestemmelser og norsk lov skal ha konsekvenser og det er i denne anledning riktig å minne om styrets betydelige ansvar for at idrettslaget rapporterer riktig. Å fremlegge falsk informasjon kan medføre et personlig ansvar for valgte styremedlemmer.

I saken som VG har beskrevet har Oslo Idrettskrets fattet vedtak om at idrettslaget er fratatt sitt medlemskap i Norges idrettsforbund og berørte særforbund. Det er også fremmet krav om at utbetalt støtte i 2017 og 2018 skal tilbakebetales i sin helhet innen 14 dager. Dersom det ikke skjer vil det medføre en rettslig innkreving.

Idrettslaget er også varslet om at vi vil vurdere nærmere om våre funn av medlemsjuks og falsk dokumentasjon blir grunnlag for en rettslig prosess.
- Det er krevende for oss å granske og utrede en slik sak så vidt grundig at det kan utarbeides en anmeldelse til politiet og påtale til idrettens domsutvalg, sier Magne Brekke. - Denne saken er et eksempel der vi ville hatt nytte av at idretten hadde hatt egen enhet med kompetanse for granskning av økonomisk kriminalitet.