IMAG2569.jpg

Driftstilskudd til rideanlegg

Oslo kommune lyser ut midler til drift av rideanlegg. Tilskuddsordningen skal være med på å gi en mer forutsigbar og stabil drift av byens rideanlegg. Tildeling av driftstilskudd skal bidra til å opprettholde et allsidig og viktig aktivitetstilbud til byens innbyggere, og da særlig for barn og unge.

Tilskuddsordningen forvaltes av Oslo kommune. Les mer om ordningen på kommunens hjemmesider.