Foto: Henrik Aasbø, ØB
Foto: Henrik Aasbø, ØB

Årets MVA-kompensasjon er klar

Årets fordeling av merverdiavgiftskompensasjon til idretten er klar. I år er det ca. 62,1 millioner som skal ut til 359 idrettslag.

Merverdikompensasjonen er nettopp det det er. Det er en kompensasjon for den mva'en som idretten må betale til staten.

I år er det noe usikkert når midlene blir utbetalt. Dette har sammenheng med at midlene, pr. 9. desember, ikke er utbetalt fra Lotteri- og stiftelsestilsynet til NIF som utbetaler til idrettslagene.

I år ble dekningsgraden på 81 %, dvs. at utbetalingen vil være 81 % av godkjent beregningsgrunnlag.

 

Se hva ditt idrettslag i Oslo får.

Liste med bedriftsidrettslag og ASer, i Oslo, samt særforbund og Oslo Idrettskrets